Phào chỉ Hàn Quốc HNC-17

CODE
HNC-17
SIZE
2400x45x20
COLOR
WHITE