Phào chỉ Hàn Quốc 863-220

CODE
863-220
SIZE
2400x38x17
COLOR
WHITE