Khung tranh Hàn Quốc C10-W8

CODE
C10-W8
SIZE
2400x10x6
COLOR
W8