Khung tranh Hàn Quốc C16-W8

CODE
C16-W8
SIZE
2400x16x10
COLOR
W8