Khung tranh Hàn Quốc C20-N6

CODE
C20-N6
SIZE
2400x20x7
COLOR
N6