Khung tranh Hàn Quốc C25-N6

CODE
C25-N6
SIZE
2400x25x13
COLOR
N6