Khung tranh Hàn Quốc C40-G1

CODE
C40-G1
SIZE
2400x40x8
COLOR
G1