Phào chỉ Hàn Quốc C80-15-G5

CODE
C80-15-G5
SIZE
2400x80x15
COLOR
G5