Phào chỉ Hàn Quốc F100-N5

CODE
F100-N5
SIZE
2400x100x9
COLOR
N5