Phào chỉ Hàn Quốc F100A-G4

CODE
F100A-G4
SIZE
2400x100x9
COLOR
G4