Phào chỉ Hàn Quốc F200-C1

CODE
F200-C1
SIZE
2400x200x12
COLOR
C1