Phào chỉ tân cổ điển F300-N8

CODE
F300-N8
SIZE
2400x300x7
COLOR
N8