Phào chỉ Hàn Quốc F60-G2

CODE
F60-G2
SIZE
2400x60x9
COLOR
G2