Phào chỉ Hàn Quốc F60-N3

CODE
F60-N3
SIZE
2400x60x9
COLOR
N3