Phào chỉ Hàn Quốc F60-N5

CODE
F60-N5
SIZE
2400x60x9
COLOR
N5