Phào chỉ tân cổ điển F80-N7

CODE
F80-N7
SIZE
2400x80x9
COLOR
N7