Phào chỉ tân cổ điển G100-N8

CODE
G100-N8
SIZE
2400x100x12
COLOR
N8