Phào chỉ Hàn Quốc G70-C4

CODE
G70-C4
SIZE
2400x70x11
COLOR
C4