Phào chỉ Hàn Quốc G70-N2

CODE
G70-N2
SIZE
2400x70x11
COLOR
N2