Phào chỉ Hàn Quốc T110-N4

CODE
T110-N4
SIZE
2400x110x22
COLOR
N4