Phào chỉ Hàn Quốc T110-N5

CODE
T110-N5
SIZE
2400x110x22
COLOR
N5