Phào chỉ Hàn Quốc F250-G2

CODE
F250-G2
SIZE
2400x250x7
COLOR
G2