Phào chỉ Hàn Quốc F80-G4

CODE
F80-G4
SIZE
2400x80x9
COLOR
G4