Phào chỉ Hàn Quốc T65-G1

CODE
T65-G1
SIZE
2400x65x13
COLOR
G1