Phào chỉ Hàn Quốc T110-N6

CODE
T110-N6
SIZE
2400x110x22
COLOR
N6