Phào chỉ Hàn Quốc F80-N1

CODE
F80-N1
SIZE
2400x80x9
COLOR
N1