Phào chỉ Hàn Quốc G100-N4

CODE
G100-N4
SIZE
2400x100x12
COLOR
N4