Phào chỉ Hàn Quốc F150-N4

CODE
F150-N4
SIZE
2400x150x7
COLOR
N4