Phào chỉ tân cổ điển C16-G1

CODE
C16-G1
SIZE
2400x16x8
COLOR
G1