Phào chỉ Hàn Quốc F250-G1

CODE
F250-G1
SIZE
2400x250x7
COLOR
G1