Phào chỉ Hàn Quốc F300-G1

CODE
F300-G1
SIZE
2400x300x7
COLOR
G1