Phào chỉ tân cổ điển C25-G1

CODE
C25-G1
SIZE
2400x25x16
COLOR
G1