Phào chỉ tân cổ điển C16-G2

CODE
C16-G2
SIZE
2400x16x8
COLOR
G2