Phào chỉ tân cổ điển C25-G2

CODE
C25-G2
SIZE
2400x25x16
COLOR
G2