Phào chỉ Hàn Quốc L65-G1

CODE
L65-G1
SIZE
2400x65x17
COLOR
G1