Phào chỉ Hàn Quốc C80-13-G5

CODE
C80-13-G5
SIZE
2400x80x13
COLOR
G5