Phào chỉ Hàn Quốc C80-G1

CODE
C80-G1
SIZE
2400x80x12
COLOR
G1