Phào chỉ Hàn Quốc C80-G3

CODE
C80-G3
SIZE
2400x80x12
COLOR
G3