Phào chỉ Hàn Quốc HNC-08

CODE
1102-220-1
SIZE
2400x90x16
COLOR
WHITE