Khung tranh Hàn Quốc C10-W2

CODE
C10-W2
SIZE
2400x10x6
COLOR
W2