Khung tranh Hàn Quốc C10-W6

CODE
C10-W6
SIZE
2400x10x6
COLOR
W6