Khung tranh Hàn Quốc C16-C5

CODE
C16-C5
SIZE
2400x16x10
COLOR
C5