Khung tranh Hàn Quốc C16-W3

CODE
C16-W3
SIZE
2400x16x10
COLOR
W3