Khung tranh Hàn Quốc C16-W6

CODE
C16-W6
SIZE
2400x16x10
COLOR
W6