Khung tranh Hàn Quốc C17-C5

CODE
C17-C5
SIZE
2400x17x10
COLOR
C5