Khung tranh Hàn Quốc C20-C3

CODE
C20-C3
SIZE
2400x20x15
COLOR
C3