Khung tranh Hàn Quốc C20-C5

CODE
C20-C5
SIZE
2400x20x15
COLOR
C5