Phào chỉ tân cổ điển C25-G3

CODE
C25-G3
SIZE
2400x25x16
COLOR
G3