Khung tranh Hàn Quốc C25-W2

CODE
C25-W2
SIZE
2400x25x12
COLOR
W2