Khung tranh Hàn Quốc C25-W3

CODE
C25-W3
SIZE
2400x25x12
COLOR
W3